Đá bó vỉa

bó via da nang 2

QT-BV-010

Đá tự nhiên cưa cắt, băm mặt, hoặc khò lữa...
Màu sắc Vằng, Tím, Đỏ, Trắng, Đen, Hồng......
Quy cách theo yêu cầu thiết kế

Liên hệ

Chi tiết sản phẩm